Salgstader

Eikjetunet har fast levering til Spar i Jondal og Joker Herand.Ein kan og kjøpe direkte frå Eikjetunet lefsebakeri.

Bestilling Tel.: 975 40 980
Epost: info@eikjetunet.no
Salgsstader

Jondal: Spar, Juklafjord/Turistinformasjon
Herand: Krambua, Joker, Meieriet, Eikjetunet